KONDAŞ A.Ş. olarak ülkemizin en önde gelen kondansatör üretimi işletmesi olmanın gurur

ve sorumluluğunda;

Ülke menfaatlerini, yasal şartlarımızı, müşteri şartlarını ve standartlarımızı, göz önüne alarak,

Kalite yönetim sistemimizi kesintisiz ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederek,

Ülkemizdeki kondansatör üretiminde liderliğimizi sürdürmek ve bu amaca yönelik yatırımlar

yapmak.

Özellikle dünya piyasalarında rakiplerimizle rahatça rekabet edebilmek,

‘’Her yapılan tasarım mükemmelliğe atılan bir adımdır.’’  Anlayışıyla,

Her yıl takip ettiğimiz kalite hedeflerimizle;

‘’Son kullanıcıya sıfır hatalı’’  ürün vermek,

Ortaklarımızın, Müşterilerimizin, Çalışanlarımızın, Çözüm Ortaklarımızın, Dış

Tedarikçilerimizin;

 • Beklentilerini karşılamak,
 • Risk ve fırsatları düşünüp değerlendirerek,
 • Etkinliği sürekli iyileştiren yönetim sistemiyle,
 • Uygulanabilir şartları sürekli yerine getirmektir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Kondaş Kondansatör San. Ve Tic. A.Ş. Alçak gerilim ve orta gerilim güç kondansatörleri, orta gerilim kondansatör bankları ve endüksiyon ocak kondansatörlerinin üretim ve satışının sağlanması faaliyetlerinde; ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda üst yönetimin tam desteği ile;

 • Ulusal çevre mevzuatını, yasal gereklilikleri ve müşteri isteklerini sağlayarak ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
 • Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
 • Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
 • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
 • Hedeflenen çevre performansımızın artması yönünde sistemi sürekli iyileştirmek ve üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.

İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Kondaş Kondansatör San. Tic. A.Ş. Alçak gerilim ve orta gerilim güç kondansatörleri, orta gerilim kondansatör bankları ve endüksiyon ocak kondansatörlerinin üretim ve satışının sağlanması faaliyetlerinde; bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;
 • Faaliyet alanına ilişkin İş Sağlığı İş Güvenliği mevzuatı ve tabi olduğumuz diğer yasal şartların gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 • İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı ,sağlık ve güvenlik politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

MİSYONUMUZ

Kalitemizin sürekli iyileştirilmesiyle, ürün güvenliğini düşünerek, yasal şartlara uyarak, gelişen teknolojiyi takip ederek, risk ve fırsatların değerlendirilmesiyle, tüm personelimizin, eğitim, bilgi, deneyim, yetenekleriyle, öneri sistemimizle, malzeme ve işçilik tasarrufuyla, israfı önleyerek, verimliliği arttırmak, karlılığımızı arttırmak, tüm tedarikçilerimizle, çözüm ortaklarımızla, yakın ve verimli çalışmak, her yıl öngörülen belli miktarda maliyet düşümü hedeflemek, çevreye karşı duyarlılığımızı sürdürmek.

VİZYONUMUZ

Rekabet edebilecek kalite ve fiyatta ürünlerimizle, Sektörümüzün ulusal düzeyde lideri

olmak ve uluslararası düzeyde rekabetçi, saygın ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden

marka değeri olmak.

 

Yukarıda belirtilen hususlar KONDAŞ A.Ş. Kalite Politikası olarak kararlaştırılmıştır.

Gereğini tüm çalışma arkadaşlarımdan rica ederim.