31 Mar 2017

 

Afrika Pazarı için Fuar Organizasyonlarını Kullanıyoruz

 

Kondaş Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal MURAT

İhraç pazarlarınız ağırlıklı olarak hangi coğrafi bölgelerde yer alıyor?

Mustafa Kemal Murat: Her noktaya ihracat gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Konuyu bölgesel anlamda değerlendirdiğimizde ise Avrupa’da Almanya, İtalya, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İngiltere ve çok az da olsa Doğu Avrupa, Rusya’ya ihracat gerçekleştirmekteyiz. Orta Doğu’da bulunan bütün ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Türki Cumhuriyetler’e de ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Son dönemde Kore’ye satış yapmaya başladık. Hedef pazarlarımız arasında Afrika yer almaktadır. Güney Amerika’ya gerçekleştirdiğimiz dolaylı ihracatın devamını getirmeye çalışıyoruz. Afrika pazarı için fuar organizasyonlarını kullanıyoruz. Tesislerimizde tüm ürünlerimizin tip testlerini yapma olanağına sahibiz. CESI gibi uluslararası laboratuvarların gözetiminde de deney ve tip testleri yapmaktayız. TÜRKAK’tan akredite edilip sertifika aldık.

Ali Rıza Çetinkaya: Artık AG ve OG kondansatör testleri için Kondaş laboratuvarları akredite laboratuvar olarak rapor verecek.

Firmanız tarafından üretilen kondansatörler, hangi özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir?

Mustafa Kemal Murat: OG kondansatörlerin Türkiye’deki tek ve yerli üreticisiyiz. Ancak, piyasada ithal ürünler de bulunabilmektedir. Yerli üretici olmak, iç piyasanın nabzını tutmak, müşterinin standart veya özel isteklerine hızla geri dönmek, bize fiyat ve teslim zamanı konularında avantaj

 

sağlamaktadır. Oldukça yüksek bir kapasiteye sahibiz. Dolayısıyla ürünü kısa zamanda teslim edebilmekteyiz. Ürünümüzün her zaman arkasındayız. AG’de bizim dışımızda üreticiler bulunuyor. Ancak, bu alandaki en yüksek kapasite yine Kondaş’a aittir. Mühendislikte 40. yılım. Üniversiteden mezun olduğum yıllarda Türkiye’de kondansatör kullanılmıyordu denebilir. Enerji sistemlerindeki cos fi hedefinin daha yukarıya alınması bize daha fazla görev düşmesine neden olmaktadır. Elektronik ekipmanın devreye girmesiyle şebekedeki kalite bozulabiliyor. Bu bozulmayı düzeltmek için de harmonik filtreler ve kondansatörler kullanılıyor. Rüzgar enerji santralleri, şebekeye harmonik vermektedir. Bunu düzeltmek için de ürünler geliştirmekteyiz. İlerleyen dönemde yenilenebilir enerjilere yönelik ürün geliştirmeleri artıracağız.

Ali Rıza Çetinkaya: Ürünlere talebin bu denli yüksek oluşunun altında firmaya duyulan güven yatmaktadır. Gerek satış öncesi etüt analiz gibi hizmetler, gerek satış sonrası değerlendirme için bizlerle iletişime geçilmektedir. Geri dönüşlerde müşteriye ciddi teknik destek vermekteyiz. Bu da güveni temin eden diğer bir unsurdur.

Ürünleriniz konusunda bilgi verir misiniz?

Mustafa Kemal Murat: Ürünler kullanım alanı bakımından OG ve AG olarak ayırmak veya yapısal açıdan “metal armatürlü”, “metalize armatürlü” olarak ayırmak mümkündür. Ana hammaddesi polipropilen, alüminyum folyo ve dielektrik sıvı olanlar “metal armatürlü”, metalize polipropilen olanlar ise “metalize armatürlü” olarak anılırlar. OG kondansatörler, kendi içerisinde seri, şönt, surge, impulse olarak alt dallara ayrılabilir. Yine OG ve orta frekansta hava ve su soğutmalı OG endüksiyon ocağı kondansatörleri bulunmaktadır. Bazı DC kondansatörleri OG ürün grubumuzda yer almaktadır. OG kondansatörleri “metal armatürlü” kondansatörlerdir. Alçak gerilim güç kondansatörü olarak ise ZnPS, ZnPP ve ZnPAS tipi, diğer bir deyişle “metalize armatürlü” kondansatörler bulunmaktadır. Bu kondansatörler, AG otomatik kompanzasyon sistemlerinde veya filtrelerde kullanılmaktadır. Ayrıca AG’de AsVartör olarak adlandırdığımız bir kondansatör yer almaktadır. Bu kondansatör OG’nin yapıldığı teknolojide üretilmiştir. Pahalı olmasına rağmen çok sorunlu bölgelerde güvenle kullanılabilmektedir. Biz bu komponentleri sadece tek başına sunmuyoruz. İstendiğinde anahtar teslimi sistem olarak teslim ediyoruz. Trafo fabrikalarına veya çimento fabrikalarına çeşitli sistemler yapabiliyoruz. Örneğin; harmonik filtre sistemlerini panosundan reaktörüne kadar her şeyiyle üstleniyoruz. Problemli yerlere gidip oralara enerji analizi yapıyor ve sorunları çözmek için önerilerde bulunuyoruz. Ayrıca, patlamalı tip sigortalar üretmekteyiz. Banklarda kondansatöre enerji bağlantısı bu sigortalar üzerinden oluyor. 2 adet yıldız sistemi dengeli olarak çalışıyor. Bunlardan birisinin sigortası attığında 2 yıldızın nötr noktaları arasında dengesizlik olmaktadır. Bu dengesizlik akım trafosu ile algılanıyor ve röleye bilgi gönderiliyor. Özetle sorun daha çok küçükken çözülüyor.